Subsidie en Voorzieningen

Hulpmiddelen en werkplek-aanpassing

Voor sommige Wajongers zijn er aanpassingen of hulpmiddelen nodig, zodat ze op een goede manier bij uw bedrijf aan de slag kunnen Zo kunt u de kosten van bijvoorbeeld een rolstoelvriendelijk toilet of een entree met een automatische deuropener terugkrijgen. De voorwaarde hierbij is wel dat de Wajonger minimaal zes maanden bij u gaat werken. Overleg met uw werknemer welke voorzieningen hij of zij zelf al heeft of mee kan nemen. Ook vervoer van de werknemer kan worden vergoed indien zelfstandig reizen niet mogelijk is.

 

Werkbegeleiding/jobcoaching

Dankzij begeleiding in de vorm van Jobcoaching op het werk kan een Wajonger vaak nog beter presteren. Sommige Wajongers hebben nog weinig werkervaring en kunnen met behulp van een jobcoach werknemersvaardigheden leren. De jobcoach is klankbord voor de werknemer en de werkgever om tot een wenselijk resultaat te komen met elkaar en bij te sturen waar nodig. De jobcoach onderhoudt dit contact met beide partijen, met als doel dat de werknemer uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. De jobcoach weet hoe hij/zij u kan helpen bij het aanvragen van subsidie.

Deze jobcoaching wordt vergoed door het UWV en kan ieder half jaar worden verlengd. Om jobcoaching in te kunnen zetten is een dienstverband van minimaal 12 uur per week nodig. Indien u een geschikte kandidaat heeft gevonden kunt u het contactformulier invullen en brengen wij u met een erkende Jobcoach in uw omgeving in contact.

 

Financiële voordelen

Omdat u bereid bent om een Wajonger in uw bedrijf te verwelkomen en hier tijd en geduld in wilt investeren, kunt u op de ondersteuning vanuit het uwv rekenen dmv onderstaande financiële voordelen.

 

Premiekortingen:
Als u een Wajonger in dienst neemt, betaalt u minder WAO-, WIA- en WW-premies. De hoogte van de korting is afhankelijk van het loon van uw werknemer.

 

Een proefplaatsing:
Een Wajonger mag maximaal twee maanden zonder loon werken in een bedrijf met behoud van uitkering. De intentie is om de werknemer in dienst te nemen en te onderzoeken of een arbeidsrelatie tot stand kan komen.

 

Loondispensatie:
Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de doelstelling dat de werknemer op termijn hetzelfde kan verdienen als andere werknemers.

 

No-riskpolis
Als uw werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, dan betaalt het UWV het loon door.

 

Websites voor diverse regelgeving

Belastingdienst.nl: informatie over premiekorting.

Werk.nl: informatie over aanvragen loondispensatie en voorzieningen.

MENU