Wat en wie is Wajong?

Als ondernemers aan Wajong kandidaten denken voor hun organisatie, is er vaak de gedachte dat het veel tijd kost om Wajongers te begeleiden, en dat het op de een of andere manier ‘omslachtig’ is. Via deze site wordt u in de gelegenheid gesteld om de juiste kandidaat voor uw organisatie te vinden. In de praktijk blijken Wajongers vaak een welkome aanwinst te zijn.

Sinds de nieuwe participatiewet in werking is getreden per juli 2014, en de uitvoering een verplichting is per januari 2015, gaan bedrijven en organisaties zich meer in de Wajongers verdiepen. (Klik hier om meer over de regelgeving te lezen)

 

Wajongers hebben een eigen profiel en zijn ieder afzonderlijk uniek te noemen. Een Wajonger heeft 1 of meer beperkingen in onderstaande categorieën.

Lichamelijke beperking:
Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een slecht gehoor- of zichtvermogen,  gewrichtsklachten, hartklachten, een beperkt energieniveau, een rolstoel enz.

Psychische beperking:
Dit zijn bijvoorbeeld mensen met: concentratieproblematiek, denk bijvoorbeeld aan adhd, autisme, angstklachten, moeilijk contact kunnen maken, enz.

Verstandelijke beperking:
Deze Wajongers hebben grote moeite om te leren en hebben veel uitleg en herhaling van handelingen nodig. Zij verrichten graag eenvoudige handelingen.

 

Waarom zou u een Wajonger in dienst nemen?

  • Omdat er echt talentvolle Wajongers zijn met een diploma, of specifieke werkervaring die een aanvulling kunnen zijn binnen uw bedrijf.
  • Omdat er misschien taken blijven liggen waarvoor u een Wajonger zou kunnen inzetten.
  • Om een Wajonger een kans te gunnen om mee te draaien in de maatschappij.
  • Om hiermee een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijk ondernemen.
  • Omdat u op ondersteuning kunt rekenen vanuit het UWV (zie subsidie en voorzieningen)
  • Omdat een (door het UWV erkende) jobcoach voor de Wajonger u veel ‘rompslomp’ uit handen kan nemen.

Bekijk alle profielen van Wajongers op deze site.

Wajonger zoeken

Breng uw arbeidsplaats onder de aandacht van enthousiaste Wajongers.

Plaats Wajong vacature
MENU